Terms & Conditions

LivePartners
1 Boundary Row, London, SE1 8HP, United Kingdom
Fax: +44 20 7681 3715
Tlf: +44 20 8816 8129
 

INTRODUKTION

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt og al den relaterede dokumentation, før du ansøger om at blive Affiliate, da de fastsætter dine og vores forpligtelser i forhold til LivePartners Affiliate-program.
Hvis du ikke er enig i disse vilkår og betingelser, bør du ikke ansøge om at blive affiliate og deltage i affiliateprogrammet.
Ved at ansøge om at blive affiliate accepterer du hermed disse vilkår og betingelser og er retligt bundet af dem.
Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af disse vilkår og betingelser til fremtidig brug.
Bemærk venligst, at denne markedsføringsmulighed kun er til kommerciel brug.

GENERELT

Dette dokument, din kontrakt med os og eventuelle andre retningslinjer eller yderligere vilkår, som vi giver dig via e-mail eller på vores websted www.LivePartners.com/dk og eventuelle ændringer hertil fra tid til anden, udgør de fuldstændige vilkår og betingelser for brug af de tjenester, der leveres af LivePartners ("Aftalen"). Ved at tilmelde dig LivePartners' affiliateprogram bekræfter du, at du har læst og accepterer de fuldstændige vilkår og betingelser som defineret ovenfor.

1. DEFINITIONER

1.1 "Websteder" er de websider, som LivePartners promoverer.
1.2 "Parter" henviser til LivePartners og dets tilknyttede selskaber.
1.3 "Indbetaling" henviser til penge, som spillere indbetaler på de websteder, der promoveres af LivePartners.
1.4 "Indsamling" henviser til penge, som spillere hæver på de websteder, som LivePartners promoverer, ud over hvert indskud, der overføres af LivePartners.
1.5 "CPA" er en bonus, som du modtager, når en spiller registrerer sig og foretager en første indbetaling på et af vores websteder via dit websted.
1.6 "Banner og link" henviser til alle de grafiske elementer, som vi stiller til din rådighed for at omdirigere dine besøgende til vores websteder.
1.7 "Spiller" henviser til en person, der går ind på et af vores websteder via dit websted, og som har åbnet en konto på dette websted.

1.8 "Selvudelukkede spillere" henviser til en person, der anmoder om at blive nægtet adgang til et spillesite og er markeret som selvudelukkede på listen over spillere, der er knyttet til din konto og tilgængelig via vores platform.

1.9 "Kommissionsprogram" henviser til den model, som den tilknyttede partner har valgt som betalingsmetode. Partneren kan vælge et grundlag med fast eller variabel indtjening.

1.10 "Svindel" betyder en ulovlig handling eller et forsøg på at begå en ulovlig handling inden for den relevante jurisdiktion. Svindel omfatter hemmelige aftaler, misbrug af bonusser eller andre kampagner, overtrædelse af love vedrørende hvidvaskning af penge, spamming eller vildledende eller uautoriserede reklamer, brug af stjålne kreditkort og uautoriseret brug af intellektuelle ejendomsrettigheder.
1.11 "Spam" henviser til e-mails og meddelelser, der opfylder følgende kriterier: uopfordrede e-mails, der sendes til mange modtagere, e-mails, der indeholder falske udsagn, hvor den oprindelige IP-adresse eller elektroniske adresse ikke kan identificeres, som ikke indeholder nogen mulighed for at afmelde sig, som grupperer forskellige stykker software sammen, som resulterer i downloading eller installation af software eller en lignende handling uden modtagerens samtykke.

 

2. BETROET SIDE

2.1 LivePartners is an affiliation programme specialising in online gaming, especially casino and sports betting. LivePartners offers you a trustworthy and reliable site. The quality of our services is based on professional and conscientious teams.
2.2 Access to online gaming sites, and hence to our affiliation programme specialising in online gaming, is strictly prohibited to people under the age of 18.
2.3 As a partner to online gaming sites and sports betting, we encourage responsible gaming.
2.4 In order to establish a relationship of trust with our clients, we also guarantee the security of our site and your data when you register as a member of LivePartners.

3. PASSWORD PROTECTION

3.1 Vælg en adgangskode, som er unik for dig. Den valgte adgangskode bør indeholde en blanding af alfanumeriske tegn og specialtegn. Brugeren skal holde dette password fortroligt. LivePartners kan nemlig ikke holdes ansvarlig i tilfælde af svigagtig brug af brugernes adgangskoder.
3.2 Hvis du mister din adgangskode, er det muligt at ændre den, hvis du skulle miste den. Du kan også kontakte os for at få din mistede adgangskode og angive, hvad din anmodning går ud på. Vi sender dig så hurtigt som muligt din adgangskode.

4. ANSVAR

4.1 LivePartners accepterer at kompensere dig for hver spiller, som du har henvist til vores websteder, og som har åbnet en konto i realmode, forudsat at du som en betingelse for at LivePartners kan kompensere dig, først skal besvare LivePartners' spørgsmål om rettidighed omhu til LivePartners' fulde tilfredshed, herunder give LivePartners bevis på din identitet til LivePartners' tilfredshed.
4.2 Hver spiller skal bekræfte sin konto ved at sende sit identitetsbevis. Bemærk venligst, at CPA kun udbetales til bekræftede spillere.
4.3 CPA vil ikke blive betalt for spillere, der selv er udelukket.
4.4 LivePartners forbeholder sig ret til ikke at betale CPA eller nogen kommission, hvis vi bemærker misbrug, herunder i tilfælde af at du lover bonusser eller betalinger til spillere, der registrerer sig på vores websteder.
4.5. LivePartners forbeholder sig retten til efter eget skøn og efter egen mening ikke at betale CPA eller nogen kommission, hvis vi bemærker misbrug og/eller svigagtig forbindelse med den indbetalende spiller, herunder i tilfælde af at der er lovet bonusser eller betalinger til spillere, der registrerer sig på vores websteder, eller hvis du genererer trafik i ond tro.
4.6. LivePartners forbeholder sig retten til efter eget skøn og efter egen mening ikke at udbetale CPA eller Kommissionen, hvis spilleren har registreret flere konti og/eller hvis vi opdager, at CPA-betalingsplanen er blevet misbrugt. Eksempler omfatter, og er ikke begrænset til, falske konti, bonusmisbrug af henviste spillere eller grupper af henviste spillere, at du eller en tredjepart tilbyder eller giver uautoriserede incitamenter (finansielle eller andre) til potentielle henviste spillere for at tilskynde dem til at tilmelde sig osv.
4.7. I tilfælde af CPA-aftaler (herunder Hybrid-planer) er det udelukkende partnerens ansvar at overholde det budget, der er aftalt med Affiliate Manager. Der kan gøres undtagelser efter affiliate managerens eget skøn.
4.8 LivePartners kan ikke holdes ansvarlig for tab, forringelse eller beskadigelse af filer, eller for overførsel af virus, der kan inficere brugerens computerudstyr.

5. "COOKIES"

5.1 Cookies kan anvendes som et middel til at indsamle oplysninger fra en webserver til ovennævnte formål efter en kundes brug af webstedet. Hvis du registrerer dig hos os, eller hvis du fortsætter med at bruge webstedet, accepterer du vores brug af cookies.
5.2 Oplysninger er indeholdt i cookies, der overføres til din computers harddisk. Disse oplysninger hjælper os med at forbedre webstedet og levere en bedre og mere personlig service. Nogle af de cookies, vi bruger, er afgørende for, at webstedet kan fungere. 5.3 Hvis du ønsker at slette eventuelle cookies, der allerede er gemt på din computer, eller stoppe cookies, der holder styr på dine browsingmønstre på webstedet, kan du gøre det ved at slette dine eksisterende cookies og/eller ændre din browsers indstillinger for beskyttelse af personlige oplysninger for at blokere cookies (denne proces varierer afhængigt af, hvilken browser du bruger). Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan du gør dette, kan du besøge www.allaboutcookies.org. Bemærk venligst, at hvis du sletter vores cookies eller deaktiverer vores fremtidige cookies, betyder det, at du muligvis ikke kan få adgang til visse områder eller funktioner på webstedet.

6. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

"Kreative værker" er beskyttet af ophavsretten, da de er originale. Derfor er et websted, da det er originalt, et værk beskyttet af ophavsretten. Enhver reproduktion af et kreativt værk er ulovlig og kan medføre disciplinære foranstaltninger.

7. IMMATERIEL EJENDOM

Alle visuelle elementer på www.livepartners.com, uanset om de er registreret som et varemærke eller ej, og uanset om de er ledsaget af initialerne TM, ® eller ©, for formatet og indholdet af alle artikler, presseanmeldelser og mere generelt alle oplysninger på webstedet, forbliver LivePartners' eller tredjeparters eller tredjeparters eksklusive ejendom, som LivePartners har indgået en aftale med, der tillader udbredelse. Brugeren har ikke ret til at reproducere, distribuere eller mere generelt ret til at udnytte dem på nogen måde, uden forudgående specifik tilladelse fra LivePartners.

8. HYPERTEXT LINKS

Webstedet www.livepartners.com kan tilbyde links fra sit websted til andre websteder, som regel til dets partneres websteder (overfladelinks, dybe links). De websteder, der sender hypertekstlinks, er, medmindre andet er angivet, uafhængige af webstedet www.liverpartners.com. Disse links er ikke udtryk for en godkendelse eller et partnerskab mellem LivePartners og disse websteder. LivePartners kan derfor ikke holdes ansvarlig for indhold, produkter, reklamer eller andre elementer eller tjenester, der præsenteres på disse websteder. Ethvert hyperlink, uanset art, der giver adgang til webstedet www.LivePartners.com eller til en af dets sider eller data, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra www.liverpartners.com.

9. DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER

9.1 Som affiliate skal du oprette et link til vores partnere på dit websted. Dette link kan være i form af bannere eller links.
9.2 Denne kontrakt giver dig ikke eksklusivitet, og vi kan derfor tilbyde de samme tjenester til forskellige affilierede partnere. Klager i forbindelse med betaling kan kun vedrøre det flow, som du genererer, og ikke det flow, som genereres af en tredjepart.
9.3 Du må ikke ændre de markedsføringsværktøjer, som LivePartners stiller til rådighed, medmindre LivePartners på forhånd har godkendt dem. Kun bannere, der er stillet til rådighed for dig, må anvendes.
9.4 Du må kun, enten direkte eller indirekte, åbne en spillerkonto på webstederne til testformål ("testspillerkonti"). Du må ikke foretage indskud af rigtige penge gennem nogen af dine Affiliation trackers til sådanne Test Player Accounts. Du er hverken direkte eller indirekte berettiget til at tjene penge, herunder provision, med hensyn til aktivitet på testspillerkontiene. Hvis du ønsker at foretage testindskud for at evaluere systemet, skal du kontakte din kontoadministrator.
9.5 Du vil ikke få kommission på din egen spillerkonto eller en direkte eller indirekte relateret persons spillerkonto. Hverken du eller nogen tilknyttet part på dine vegne er berettiget til nogen andel af nettoindtægten eller nogen anden godtgørelse fra LivePartners i forhold til sådanne personer.
9.6 I tilfælde af svigagtig trafik fra dit websted eller enhver anden direkte eller indirekte handling eller mistanke om svig, herunder som anført i afsnit 9.4 og 9.5 ovenfor, forbeholder vi os ret til at: (i) tilbageholde dine betalinger; (ii) lukke din spillerkonto og/eller affiliate-konto; og/eller (iii) opsige denne aftale med øjeblikkelig varsel til dig, uden at det berører vores andre rettigheder og retsmidler i henhold til denne aftale og gældende lovgivning.
9.7 Du har den ikke-eksklusive og ikke-overdragelige ret til at bruge de mærker, som LivePartners har lånt dig, udelukkende ved at bruge vores bannere på dit websted. Denne licens kan ikke overdrages.
9.8 Din konto vil blive lukket, hvis du ikke viser vores banner på dit websted i mere end to måneder (60 arbejdsdage).
9.9 Du skal gennemgå en verifikationsproces, før du kan få en gyldig LivePartners-konto og arbejde med vores partnere.
9.10 Du må ikke tage nogen skridt til at åbne en LivePartners-konto, herunder ved at indsende en ansøgningsformular, på vegne af en tredjepart, og du må ikke overføre, overdrage, sælge eller på anden måde afhænde en LivePartners-konto til en tredjepart.
9.11 Alle bannere og links skal være rettet mod personer, hvis alder tillader dem at deltage lovligt. Det er forbudt at placere bannere eller links til personer under 18 år.
9.12 Du anerkender, at nogle af vores partnere har licens fra Gambling Commission (Operators) og er bundet af vilkårene i Licence Conditions and Code of Practice (LCCP) og de følgende licensmålsætninger:
- at forhindre, at spil bliver en kilde til kriminalitet og/eller forstyrrelser, bliver forbundet med kriminalitet eller forstyrrelser og/eller bruges til at støtte kriminalitet;
- at sikre, at spil foregår på en fair og åben måde;
- at beskytte børn og andre sårbare personer mod at blive skadet eller udnyttet af spil.
Du accepterer og sikrer, at dine aktiviteter, når du henvender dig til britiske spillere, skal overholde ovenstående regler og principper.
Vi vil straks opsige aftalen, hvis vi bliver opmærksomme på, at du ikke har overholdt denne klausul.
9.13 Du skal overholde alle relevante love og branchepraksis, der gælder for online markedsføring, online reklame og markedsføring af online spillesider, herunder, men ikke begrænset til:
- Spillemyndighedens vejledning om salgsfremmelse;
- Generelle databeskyttelsesforordninger;
- Den danske lov om spil og Spillemyndighedens vejledning om oplysningspligt ved markedsføring og reklame for spil;
- Forordningerne om beskyttelse af privatlivets fred og elektronisk kommunikation i Europa.
Endvidere skal du sikre, at al markedsføring, reklame og kampagner indeholder en henvisning til vilkårene og betingelserne i overensstemmelse med bestemmelserne i DGA's markedsføringsregler som fastsat i Spillemyndighedens vejledning om salgsfremmende foranstaltninger og nedenstående ordlyd:
"18+","Vilkår gælder". Vi vil straks opsige aftalen, hvis vi bliver opmærksomme på, at du ikke har overholdt denne klausul.
9.14 Du anerkender, at vores partnere er forpligtet til at overholde de informationsrapporteringskrav og andre forpligtelser, der er fastsat af relevante myndigheder (herunder, men ikke begrænset til, UK Gambling Commission, Advertising Standards Authority og Information Commissioner's Office). I disse tilfælde accepterer du at samarbejde omgående og give os de ønskede oplysninger eller skaffe sådanne oplysninger til os og/eller hjælpe os i det omfang, det er nødvendigt for at finde frem til sådanne oplysninger.
9.15 Du anerkender, at Operatører er forpligtet til at overholde informationsrapportering og andre forpligtelser, der er fastsat af relevante myndigheder (herunder, men ikke begrænset til, Spillemyndigheden og Datatilsynet eller den relevante databeskyttelsesmyndighed). I disse tilfælde accepterer du at samarbejde omgående og give os de ønskede oplysninger eller skaffe sådanne oplysninger til os og/eller hjælpe os i det omfang, det er nødvendigt for at indhente sådanne oplysninger.
9.16 Du skal inkludere en "afmeldingsmulighed" i hver elektronisk kommunikation, du sender, og afmeldingsmuligheden skal kun gælde for den tjeneste, der leveres af partneren, og skal ikke indeholde et link til vores websted eller et annoncørwebsted. Denne "afmeldingsmulighed" skal være funktionel og funktionsdygtig til enhver tid. Der må under ingen omstændigheder sendes markedsføringsmateriale til spillere, der ikke længere er tilmeldt, under nogen omstændigheder. Vi vil straks opsige aftalen, hvis vi bliver opmærksomme på, at du ikke har overholdt denne klausul.
9.17 Du forpligter dig til at overholde alle gældende direktiver, love og forordninger, der gælder for brugen af cookies og/eller brugen, behandlingen, opbevaringen og overførslen af personoplysninger, herunder, men ikke begrænset til, den generelle databeskyttelsesforordning EU 2016/679 (GDPR), EU's privatlivspolitik og direktivet om elektronisk kommunikation eller enhver gennemførelseslovgivning eller relateret lovgivning i en medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.
9.18 Slutbrugerne skal via en passende privatlivspolitik eller på anden passende måde informeres om, at der vil blive installeret sporingsteknologi på deres harddisk, når de klikker på links. Du skal give sådanne brugere en let anvendelig mulighed for at afvise installationen af en sådan sporingsteknologi.
9.19 Materialer, der offentliggøres på dit websted, må ikke være ærekrænkende eller på anden måde ulovlige, og det er dit ansvar. Endvidere skal du fuldt ud holde LivePartners og webstederne skadesløse for alle krav, skader og udgifter (herunder, uden begrænsning, advokatsalærer), der direkte eller indirekte opstår som følge af udviklingen, driften, vedligeholdelsen og indholdet af dit websted og for ethvert tab eller skade, som LivePartners og webstederne eller et af deres koncernselskaber lider som følge af brud på vilkårene i denne aftale.
9.20 Inaktivitet Hvis der ikke produceres nogen verificerede henviste spillere fra partnerkontoen i en sammenhængende periode på 6 måneder, vil aftalen blive opsagt i overensstemmelse med 12.1 og 12.2. I tilfælde af at denne aftale opsiges, ophører henvisningskommissionen med at løbe fra det tidspunkt, hvor aftalen opsiges.
9.21 Ved at acceptere Vilkårene og/eller ved at registrere dig hos Live Partners accepterer du hermed, at vi forbeholder os ret til at foretage enhver form for identifikationskontrol og anden kontrol, som vi måtte have brug for og/eller som kræves i henhold til gældende love og regler og/eller af de relevante tilsynsmyndigheder for brug af webstedet og vores produkter generelt. Du accepterer også, at sådanne kontroller kan leveres af tredjeparter. Du accepterer at give alle de oplysninger, som vi har brug for i forbindelse med sådanne verifikationskontroller. Vi har ret til at suspendere eller begrænse din konto på enhver måde, som vi efter eget skøn finder passende, indtil de relevante kontroller er afsluttet til vores tilfredshed.

10. KOMMISSION

10.1 Der er to muligheder for aflønning, jf. afsnittet om kommissioner her.

10.2 Indtægtsdeling:

Med denne form for medlemskab modtager du livstids godtgørelse i henhold til dine spillere.

Den andel af indtægterne, som du får udbetalt, beregnes på følgende måde:

((Y - B + P - C - T - D)*R)
 Y = (Væddemål – Gevinster)
B = Alle bonusomkostninger for den pågældende måned
P = (Poker Rake + Turneringsgebyrer)
C = Tilbageførsler
T = Eventuelle skatter eller afgifter
D = Andre fratrækninger: 
    (i) eventuelle gebyrer fra tredjeparter (herunder gebyrer for softwarelicensering, gebyrer for betalingsbehandling, gebyrer for verifikation og validering af slutbrugeren, gebyrer for softwarerettigheder og gebyrer for spilindhold).
(ii) eventuelle markedsføringsomkostninger.
(iii) eventuelle administrationsomkostninger. 
(iv) eventuelle andre transaktionsomkostninger (herunder bankgebyrer og tilbagebetalte tilbageførsler) for den pågældende måned.
(v) eventuelle merværdiafgifter eller lignende obligatoriske betalinger, der pålægges af en myndighed, der har jurisdiktion over selskabet.
R = Procentdel af indtægtsandel for den pågældende måned.

11. BETALINGSBETINGELSER

11.1 Vi skal modtage en faktura på din provision senest den 15. i hver måned, så betalingen kan blive sendt inden udgangen af samme måned. Fakturaer, der sendes efter den 15., er ikke garanteret at blive betalt i løbet af samme måned. Accepterede betalingsmetoder er: Bankoverførsel, NETELLER, Skrill, PayPal, WebMoney, Entropay og ecoPayz.
11.2 Hvis din indkomst er lavere end det minimumsbeløb, der kræves for at foretage en betaling, vil din indtægt blive udskudt til den følgende måned, indtil minimumsgrænsen er nået.
11.3 Minimumsbeløbet for betaling via bankoverførsel er 1.750 DKK.
11.4 Minimumsbeløbet for betaling via PayPal, NETELLER, Skrill, WebMoney eller Entropay er 350,00 DKK.
11.5 I tilfælde af en fejlberegning af indtægtsandelen forbeholder LivePartners sig ret til at rette enhver fejl til enhver tid og til at kræve eventuelle overskydende betalinger foretaget af LivePartners tilbage ved at reducere fremtidige betalinger, som LivePartners skylder dig fra LivePartners.

12. BETINGELSER FOR OPHÆVELSE AF KONTRAKTEN

12.1 Denne kontrakt begynder, når du opretter dit link på vores websted, og slutter, når en af parterne beslutter det. Opsigelsen skal kun meddeles skriftligt og ophører straks.
12.2 Når kontrakten er afsluttet, skal du fjerne vores bannere fra dit websted og deaktivere alle dine links. Dine rettigheder til licenser udløber på samme måde.

13. KOMPENSATION

Du skal forsvare, skadesløsholde og rense LivePartners, dets direktører, ledere, medarbejdere og repræsentanter for ethvert ansvar, tab, skade og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer, som er et resultat af eller relateret til:
(A) Ethvert brud fra din side på enhver garanti, erklæring eller bestemmelse i denne aftale.
(B) Dine forpligtelser og pligter i forbindelse med denne kontrakt.
(C) Din uagtsomhed og alle skader forårsaget af overtrædelse, undladelse eller uautoriseret brug af vores bannere og vores affilierede links.

14. SVINDEL

I tilfælde af en svigagtig transaktion eller mistanke om svigagtig transaktion, som beskrevet i afsnit 9.4 og 9.5, foretaget af en af dine tjenester eller spillere, forbeholder LivePartners sig ret til at suspendere din provision og annullere transaktionen. Tabene i forbindelse med denne svindelhandling vil blive afholdt for partnerens regning.

15. FORHOLDET MELLEM PARTERNE

15.1 Vi er uafhængige partier. Vi er ikke bundet af noget partnerskab, joint venture, datterselskab, franchise, salgsrepræsentation eller gruppe af fælles interesser.
15.2 Vi er ikke ansvarlige for nogen indirekte skade, der er specielt forbundet med din deltagelse i vores affiliateprogram. Vores ansvar ophører med den betaling, der er foretaget til dig i henhold til denne aftale. Kun dele af denne aftale har rettigheder i denne aftale. Skaderne og kravene er begrænset til markedsføringsindtægter og direkte skader. Vi er på ingen måde ansvarlige for eventuelle fejl eller afbrydelser i forbindelse med driften af vores websteder og konsekvenser forbundet med dette problem.
15.3 Du bekræfter, at du har læst denne kontrakt og accepteret dens vilkår. Bemærk venligst, at vi forbeholder os ret til at ændre indholdet til enhver tid.

16. KONTRAKTENS VILKÅR

16.1 Der kan være adgang til dette websted fra flere forskellige steder og lande rundt om i verden. Dette betyder ikke, at LivePartners har accepteret at levere sine tjenester eller en del af sine tjenester på det sted eller i det land, hvor du befinder dig.
16.2 Disse vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem dig og LivePartners om brugen af dette websted og dets indhold. Hvis der opstår en situation, hvor LivePartners står i en umulig situation, hvor de ikke kan overholde en af klausulerne i denne kontrakt, vil dette under ingen omstændigheder blive betragtet som en annullering af den pågældende klausul, og det vil ikke forhindre LivePartners i at kræve, at denne samme klausul skal indføres på et hvilket som helst tidspunkt derefter. Hvis en foranstaltning forekommer ugyldig eller uanvendelig, påvirker det ikke gyldigheden og gennemførelsen af de øvrige foranstaltninger i denne kontrakt. Alle ugyldige eller uanvendelige klausuler vil blive erstattet af klausuler i overensstemmelse med lovgivningen og så tæt som muligt på de ugyldige og uanvendelige betingelser. Alle sager skal indledes inden et (1) år efter indgivelse af en klage, ellers anses de for at være opgivet.
16.3 Disse vilkår og betingelser skal fortolkes således, at de anvender og respekterer den gældende danske lovgivning uden henvisning til dens lovvalgsregler eller lovvalgsregler.

17. GÆLDENDE LOV OG GENERELLE BESTEMMELSER

17.1 Gyldigheden, fortolkningen og opfyldelsen af denne aftale og enhver konflikt eller ethvert krav, der udspringer af eller i forbindelse med den, eller dens genstand eller dannelse (herunder ikke-kontraktlige konflikter eller krav), er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning.
17.2 Hvis den ene eller den anden part ikke er i stand til at overholde nogle af bestemmelserne i denne kontrakt, må de ikke se bort fra resten af de nævnte bestemmelser. Ingen af vores medarbejdere kan ændre eller annullere vilkårene i denne kontrakt.
17.3 I tilfælde af overtrædelse eller risiko for overtrædelse af en bestemmelse i denne kontrakt kan de respektive parters rettigheder og forpligtelser finde anvendelse. Intet i denne aftale kan begrænse eller påvirke vores juridiske prærogativer, eller på anden måde, for en overtrædelse eller overtrædelse af en kendt risiko for en overtrædelse af denne aftale, er det hensigten med denne foranstaltning at bringe det frem i lyset, at vores rettigheder og forpligtelser skal anvendes retfærdigt, inden for loven eller på anden vis.
17.4 Hvis visse bestemmelser bliver uanvendelige eller ulovlige, vil sådanne klausuler kun være uanvendelige i dette specifikke tilfælde. Under ingen omstændigheder vil en klausuls ugyldighed ophæve de øvrige klausuler i denne kontrakt. Hvis visse klausuler skal ophæves, skal dette kun angives skriftligt, for at det kan blive gyldigt.
17.5 Du vil under ingen omstændigheder kunne overføre denne kontrakt til en tredjepart uden forudgående samtykke fra LivePartners.
17.6 Hver enkelt bestemmelse i kontrakten vil blive betragtet som effektiv og gyldig i henhold til gældende lovgivning. Hvis en af disse klausuler imidlertid anses for at være ugyldig eller ulovlig, eller hvis en anden klausul ikke finder anvendelse, vil det ikke påvirke eller ophæve andre klausuler i denne kontrakt.

Disse vilkår og betingelser blev senest opdateret den 24. maj 2023

Kontakt os

LIVEPARTNERS

1 Boundary Row
London, SE1 8HP
United Kingdom